#ไม่ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอน

ไม่ใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอน