ภาษี คืออะไร

03/01/2024 14:55 น. การดู 767
ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนหรือนิติบุคคล เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ เช่น การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความมั่นคง การพัฒนาประเทศ เป็นต้น

ภาษีเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการนำทรัพยากรมาจัดสรรให้กับกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ภาษีสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะของฐานภาษีและวิธีการจัดเก็บ ดังนี้

 • ประเภทตามฐานภาษี

  • ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่เก็บจากรายได้หรือทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยตรง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีทางอ้อม หมายถึง ภาษีที่เก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกัน เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
 • ประเภทตามวิธีการจัดเก็บ

  • ภาษีอากรแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากรายได้หรือทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีอากรแบบก้าวหน้า หมายถึง ภาษีที่เก็บจากรายได้หรือทรัพย์สินมากขึ้นตามลำดับ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาษีอากรแบบเหมาจ่าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากรายได้หรือทรัพย์สินเป็นจำนวนเงินเท่ากัน เช่น ภาษีบำรุงท้องที่

ประโยชน์ของภาษี

 • เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะต่างๆ
 • ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยผู้ที่ร่ำรวยกว่าต้องจ่ายภาษีมากกว่า
 • ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลสามารถนำภาษีไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ปัญหาเกี่ยวกับภาษี

 • การหลีกเลี่ยงและการหลบเลี่ยงภาษี
 • ความไม่เป็นธรรมในการเก็บภาษี
 • ความซับซ้อนของกฎหมายภาษี

ในประเทศไทย ภาษีที่สำคัญ ได้แก่

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีสรรพสามิต
 • ภาษีศุลกากร
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภาษีรถยนต์

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และหน่วยงานของรัฐ

แท็ก

บรอดแคสต์

บทความที่คุณอาจสนใจ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/u359137042/domains/bedtimemarketing.com/public_html/news-tag.php on line 79

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/u359137042/domains/bedtimemarketing.com/public_html/news-tag.php on line 119
จดหมายปรีดี

จดหมายปรีดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

การหากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อการตลาดออนไลน์การหาลูกค้าใหม่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจและเพิ่มยอดขายของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อหาลูกค้าใหม่
การตลาดออนไลน์
สร้างและบริหารเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสนใจและโปรโมตสินค้าหรือบริการของคุณ
การใช้โฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads Facebook Ads เพื่อเป้าหมายลูกค้าที่เป็นไปได้
การจัดกิจกรรมและโปรโมชั่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมทางการตลาด
ให้โปรโมชั่นหรือส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่
จัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลาที่มีประชุมหรือเทศกาล
บริการลูกค้าที่ดี
สร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีและให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
สร้างโปรแกรมสะสมคะแนนหรือสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่เรียกร้อง
ให้การตอบสนองที่รวดเร็วต่อคำถามและความคิดเห็น
การค้นหาลูกค้าในกลุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหรืองานนิทรรศการท้องถิ่น
สร้างความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่
สร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่
การใช้เทคโนโลยี
ใช้การตลาดทางอินเทอร์เน็ต เช่นการใช้ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
สร้างและบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างการตอบสนองต่อลูกค้า และในการติดต่อกับลูกค้า
การทำโฆษณาแบบถาม
ขอให้ลูกค้าปัจจุบันแนะนำธุรกิจของคุณให้กับคนรอบตัว
ขอให้รับรู้ถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
สร้างโปรแกรมการสะสมแต้มหรือสิทธิประโยชน์สำหรับการแนะนำเพื่อสร้างการกระจายของข้อมูล
การหาลูกค้าใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ

การเขียนบทความการตลาดวันละหนึ่งบทความและการอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก่อนนอน

เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ของคุณ การเขียนบทความทุกวันช่วยให้คุณฝึกฝนการเขียนและการสื่อสารทางการตลาด ขณะที่การอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์ล่าสุด และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ นี่คือข้อดีบางประการของการดำเนินการนี้ พัฒนาทักษะการเขียน การเขียนบทความวันละหนึ่งชิ้นช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียนและการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ การเรียนรู้และอัปเดตข้อมูล การ$count2บทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก่อนนอนช่วยให้คุณได้รับความรู้ใหม่ๆ และทำความเข้าใจเทรนด์ในอุตสาหกรรมการตลาด สร้างนิสัยในการอ่าน การอ่านก่อนนอนเป็นนิสัยที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองและการผ่อนคลาย เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง การเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้คุณสร้างฐานผู้อ่านและเพิ่มการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี บทความของคุณสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับผู้อื่นที่สนใจในด้านการตลาด เพื่อให้กิจกรรมนี้ได้ผลดีที่สุด คุณควรเลือกหัวข้อที่คุณสนใจและมีความรู้ พยายามเขียนอย่างสม่ำเสมอ และเลือกอ่านบทความที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ