ต่อใบขับขี่ออนไลน์

03/01/2024 14:53 น. การดู 650
ต่อใบขับขี่ออนไลน์

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ wwwdlt-elearningcom หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT e-Learning
 2. กดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม"
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 4. กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"

ขั้นตอนที่ 2 เข้ารับการอบรมออนไลน์

 1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT e-Learning ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด
 2. กดปุ่ม "เข้าอบรม"
 3. รับชมวิดีโอการอบรม
 4. ตอบแบบทดสอบหลังการอบรมให้ถูกต้องอย่างน้อย 80%
 5. กดปุ่ม "ยืนยันการอบรม"

ขั้นตอนที่ 3 จองคิวต่อใบขับขี่

 1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
 2. เลือกประเภทใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องการต่อ
 3. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการไปดำเนินการ
 4. เลือกวันและเวลาที่ต้องการไปดำเนินการ
 5. กดปุ่ม "จองคิว"

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมเอกสารประกอบการต่อใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 5 ไปดำเนินการต่อใบขับขี่

 1. เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งตามวันและเวลาที่กำหนด
 2. แสดงหลักฐานประกอบการต่อใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่
 3. ถ่ายภาพและบันทึกเสียง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. รับใบขับขี่ใหม่

เอกสารประกอบการต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล 50 บาท
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว 25 บาท
 • ใบขับขี่สาธารณะ 100 บาท
 • ใบขับขี่สาธารณะชั่วคราว 50 บาท

ระยะเวลาการต่อใบขับขี่

 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว 1 ปี
 • ใบขับขี่สาธารณะ 5 ปี
 • ใบขับขี่สาธารณะชั่วคราว 1 ปี

เงื่อนไขการต่อใบขับขี่

 • ผู้ขอต่อใบขับขี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ขอต่อใบขับขี่จะต้องไม่มีใบสั่งค้างชำระ
 • ผู้ขอต่อใบขับขี่จะต้องไม่เป็นผู้ขาดสติสัมปชัญญะ
 • ผู้ขอต่อใบขับขี่จะต้องไม่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถขับรถได้

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน เพื่อให้การต่อใบขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่น

บรอดแคสต์

บทความที่คุณอาจสนใจ


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/u359137042/domains/bedtimemarketing.com/public_html/news-tag.php on line 79
จดหมายปรีดี

จดหมายปรีดี


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/u359137042/domains/bedtimemarketing.com/public_html/news-tag.php on line 119

บทความที่เกี่ยวข้อง

การหากลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อการตลาดออนไลน์การหาลูกค้าใหม่เป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างธุรกิจและเพิ่มยอดขายของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อหาลูกค้าใหม่
การตลาดออนไลน์
สร้างและบริหารเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสนใจและโปรโมตสินค้าหรือบริการของคุณ
การใช้โฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads Facebook Ads เพื่อเป้าหมายลูกค้าที่เป็นไปได้
การจัดกิจกรรมและโปรโมชั่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมทางการตลาด
ให้โปรโมชั่นหรือส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่
จัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเวลาที่มีประชุมหรือเทศกาล
บริการลูกค้าที่ดี
สร้างประสบการณ์การซื้อที่ดีและให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
สร้างโปรแกรมสะสมคะแนนหรือสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่เรียกร้อง
ให้การตอบสนองที่รวดเร็วต่อคำถามและความคิดเห็น
การค้นหาลูกค้าในกลุ่ม
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหรืองานนิทรรศการท้องถิ่น
สร้างความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่
สร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่
การใช้เทคโนโลยี
ใช้การตลาดทางอินเทอร์เน็ต เช่นการใช้ SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
สร้างและบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างการตอบสนองต่อลูกค้า และในการติดต่อกับลูกค้า
การทำโฆษณาแบบถาม
ขอให้ลูกค้าปัจจุบันแนะนำธุรกิจของคุณให้กับคนรอบตัว
ขอให้รับรู้ถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
สร้างโปรแกรมการสะสมแต้มหรือสิทธิประโยชน์สำหรับการแนะนำเพื่อสร้างการกระจายของข้อมูล
การหาลูกค้าใหม่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ

การเขียนบทความการตลาดวันละหนึ่งบทความและการอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก่อนนอน

เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ของคุณ การเขียนบทความทุกวันช่วยให้คุณฝึกฝนการเขียนและการสื่อสารทางการตลาด ขณะที่การอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์ล่าสุด และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ นี่คือข้อดีบางประการของการดำเนินการนี้ พัฒนาทักษะการเขียน การเขียนบทความวันละหนึ่งชิ้นช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียนและการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้ การเรียนรู้และอัปเดตข้อมูล การ$count2บทความเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก่อนนอนช่วยให้คุณได้รับความรู้ใหม่ๆ และทำความเข้าใจเทรนด์ในอุตสาหกรรมการตลาด สร้างนิสัยในการอ่าน การอ่านก่อนนอนเป็นนิสัยที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองและการผ่อนคลาย เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง การเผยแพร่บทความที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้คุณสร้างฐานผู้อ่านและเพิ่มการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของคุณ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี บทความของคุณสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับผู้อื่นที่สนใจในด้านการตลาด เพื่อให้กิจกรรมนี้ได้ผลดีที่สุด คุณควรเลือกหัวข้อที่คุณสนใจและมีความรู้ พยายามเขียนอย่างสม่ำเสมอ และเลือกอ่านบทความที่มีคุณภาพและมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ